Page 6 - Sjølyst Terrasse Prospekt
P. 6

Det gjøres spesielt oppmerksom på at trær og beplantning på illustrasjonsbildet vil avvike fra fremtidens løsning og at det er eksisterende
               naboeiendommer på begge sider av det nye bygget.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11